Niet alleen op zondag, maar ook op veel andere momenten komen mensen vanuit de Hervormde Gemeente Delfshaven bij elkaar. Met deze gemeentegids willen we je graag wegwijs maken binnen de gemeente. 

Download hier de gemeentegids 2017 - 2018 (pdf)

Het thema voor dit seizoen is bekend. Alle data en sprekers zijn ook ingevuld.

Klik snel op de link om verder te kijken

klik hier

Teksten Summerpraise 2017

 

PvN 145 – God, ik adem om van U te zingen

God, ik adem om van u te zingen.

Alle dagen zing ik dank op dank.

Groter bent u dan in duizend levens

een mens bevatten kan.

 

Wat u doet, gaat elke taal te boven,

maar erover zwijgen wil ik niet.

Uw rechtvaardigheid wil ik bezingen,

uw goedheid met dit lied, dit lied.

 

Hij vergeeft, hij vergeeft,

veegt weg wat wij verkeerd doen.

In zijn liefde blijft hij dichtbij,

dicht bij al zijn mensen, dicht bij

alles wat hij leven gaf.

 

Al wat adem kreeg en levenskrachten

dankt u dat het u als koning kent.

Laten alle landen van de aarde

beseffen wie u bent.

 

En als iemand valt of door het leven

krom gebogen wordt, dan helpt de HEER.

Alle mensen die hem kennen, weten:

God is er altijd weer, steeds weer.

 

Wat hij doet, wat hij doet,

toont ons zijn grote liefde.

Roep hem, roep maar: hij zal er zijn,

hij geeft antwoord, hij beschermt je.

Pak zijn hand, dan val je niet.

 

Van zijn liefde zal ik blijven zingen,

alle dagen zing ik hem mijn dank.

God, ik adem om van u te zingen,

ik zing mijn leven lang.

 

Wat hij doet, wat hij doet…

 

Welkom

 

Votum & groet – Sela

Votum 

Onze hulp en onze verwachting

is van God, onze Heer.

Hij die alles maakte,

laat niet los wat Hij begon.


Groet

Genade en vrede

van God, de Vader;

door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.

Hij woont met zijn Geest in ons. 

Onze hulp…

 

Genade…

 

Hallelujah, hallelujah, amen!

Hallelujah, hallelujah, amen!

 

Hallelujah…


Andre van Zyl - In de hemel is de Heer

In de hemel is de Heer 

en Zijn glans is als kristal 

Hij is de Heilige van God 

en Hij heerst over het Heelal

 

Er is macht in Zijn woord 

als de wateren bruist Zijn stem 

als de zon op de zee zo blauw 

zo is de rijkdom van Zijn trouw

 

En aan U alle macht 

alle heerlijkheid en kracht 

en aan U is de eer 

en de lof want U regeert!

U regeert!

 

Miljoenen in gereedheid 

staan de engelen om Zijn troon 

verbijsterend Zijn sieraad 

en de schoonheid van Zijn troon

 

Er is macht in Zijn woord 

als de wateren bruist Zijn stem 

als de zon op de zee zo blauw 

zo is de rijkdom van Zijn trouw

 

En aan U alle macht 

alle heerlijkheid en kracht 

en aan U is de eer 

en de lof want U regeert (2x)

 

U regeert in onze harten 

U regeert over het heelal 

U regeert in ons leven 

U regeert overal

 

Er is macht in Zijn woord 

als de wateren bruist Zijn stem 

als de zon op de zee zo blauw 

zo is de rijkdom van Zijn trouw 

 

En aan U alle macht 

alle heerlijkheid en kracht 

en aan U is de eer 

en de lof want U regeert (2x)

U regeert.

1e Bijbellezing: Psalm 139

Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten, ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mijn kent, het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,’ ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toe ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten God, hoe eindeloos in aantal, ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. God, breng de zondaars om – weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten – ze spreken kwaadaardig over u, uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haten, Heer, niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, ze zijn mijn vijand geworden. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over de weg die eeuwig is.

 

Sela – Ik zal er zijn  

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 

Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

 

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.Tim Hughes – May the words of my mouth 

May the words of my mouth and the thoughts of my heart

Bless Your name, bless Your name, Jesus

And the deeds of the day and the truth in my ways

Speak of You, speak of You, Jesus

 

For this is what I'm glad to do

It's time to live a life of love that pleases You

And I will give my all to You

Surrender everything I have and follow You

I'll follow You

 

Lord, will You be my vision, Lord, will You be my guide

Be my hope, be my light and the way

And I'll look not for riches, nor praises on earth

Only You'll be the first of my heart

 

For this is what I'm glad to do

It's time to live a life of love that pleases You

And I will give my all to You

Surrender everything I have and follow You

I'll follow You

 

I’ll follow, I’ll follow You (4x)

 

For this is what I'm glad to do

It's time to live a life of love that pleases You

And I will give my all to You

Surrender everything I have and follow You (2x)

I'll follow You

 

Opwekking 661 - How great is our God

 

How great is our God, sing with me

How great is our God, and all will see

How great, how great is our God (2x)

 

The splendor of the King, clothed in majesty

Let all the earth rejoice

All the earth rejoice

He wraps himself in Light, and darkness tries to hide

And trembles at His voice

Trembles at His voice

 

How great is our God, sing with me

How great is our God, and all will see

How great, how great is our God

 

Age to age He stands

And time is in His hands

Beginning and the end

Beginning and the end

The Godhead Three in One

Father Spirit Son

The Lion and the Lamb

The Lion and the Lamb

 

How great is our God, sing with me

How great is our God, and all will see

How great, how great is our God


Name above all names

Worthy of all praise

My heart will sing

How great is our God (2x)


How great is our God, sing with me

How great is our God, and all will see

How great, how great is our God

 

2e Bijbellezing: Matteüs 6: 19-34

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis! Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en e de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in als zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.


Rend Collective - My Lighthouse

In my wrestling and in my doubts

In my failures You won't walk out

Your great love will lead me through

You are the peace in my troubled sea

You are the peace in my troubled sea

 

In the silence, You won't let go

In the questions, Your truth will hold

Your great love will lead me through

You are the peace in my troubled sea

You are the peace in my troubled sea

 

My lighthouse, my lighthouse

Shining in the darkness. I will follow You 

My lighthouse, my lighthouse

I will trust the promise.

You will carry me safe to shore

Safe to shore 

Safe to shore 

Safe to shore

 

I won't fear what tomorrow brings

With each morning I'll rise and sing

My God's love will lead me through

You are the peace in my troubled sea

You are the peace in my troubled sea

 

My lighthouse, my lighthouse

Shining in the darkness. I will follow You

My lighthouse, my lighthouse

I will trust the promise.

You will carry me safe to shore

Safe to shore 

Safe to shore

Safe to shore

 

Fire before us. You're the brightest

You will lead us through the storms (4x)

 

My lighthouse, my lighthouse

Shining in the darkness. I will follow You

My lighthouse, my lighthouse

I will trust the promise.

You will carry me safe to shore

Safe to shore

Safe to shore

Safe to shore

 

Life@Opwekking 67 - Open The Eyes 

Open the eyes of my heart, Lord

Open the eyes of my heart

I want to see You

I want to see You (2x)

 

To see You high and lifted up

Shinin' in the light of Your glory

Pour out Your power and love

As we sing holy, holy, holy

 

Open the eyes of my heart, Lord

Open the eyes of my heart

I want to see You

I want to see You (2x) 

 

To see You high and lifted up

Shinin' in the light of Your glory

Pour out Your power and love

As we sing holy, holy, holy

 

Holy, holy, holy

We cry holy, holy, holy

You are holy, holy, holy

I want to see you (4x)

 

To see You high and lifted up

Shinin' in the light of Your glory

Pour out Your power and love

As we sing holy, holy, holy (2x)

 

Opwekking 722 – Heer, ik dank U (dat is genade)

Heer ik dank U

Voor wat U heeft gedaan

Ik kon niet doorgaan op eigen kracht

Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan

U spreekt mij vrij, want het is volbracht

 

Dat is genade!

En wat ik doe of laat

Uw liefde blijft bestaan

Uw liefde wordt niet minder of meer

Vastberaden

Geloof ik in uw naam

Zo blijf ik stevig staan

Want Jezus is mijn rots en mijn Heer

Genade!

 

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan

U bracht mij veilig in Uw gezin

U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan

U gaf mijn leven een nieuw begin

 

Dat is genade…

 

God houdt van zondaars

Van wie ik ben en wat ik ooit zal zijn

Maakt mij een winnaar

En satans listen krijgen mij niet klein

 

Ik mag leven want Jezus kocht mij vrij

de borgsom werd met zijn bloed betaald

Jezus Christus die alles gaf voor mij

Geeft mij nu leven dat door zal gaan

 

Dat is genade!

En wat ik doe of laat

Uw liefde blijft bestaan

Uw liefde wordt niet minder of meer

Vastberaden

Geloof ik in uw naam

Zo blijf ik stevig staan

Want Jezus is mijn rots en mijn Heer

Genade!

Dat is genade! 


Matt Redman – Blessed be Your name 

Blessed Be Your Name

In the land that is plentiful 

Where Your streams of abundance flow

Blessed be Your name

 

Blessed Be Your name

When I'm found in the desert place

Though I walk through the wilderness

Blessed Be Your name

 

Every blessing You pour out, I'll 

Turn back to praise

When the darkness closes in, Lord

Still I will say

 

Blessed be the name of the Lord

Blessed be Your name

Blessed be the name of the Lord

Blessed be Your glorious name

 

Blessed be Your name

When the sun's shining down on me

When the world's 'all as it should be'

Blessed be Your name

 

Blessed be Your name

On the road marked with suffering 

Though there's pain in the offering 

Blessed be Your name

 

Every blessing You pour out I'll 

Turn back to praise

When the darkness closes in, Lord

Still I will say

 

Blessed be the name of the Lord

Blessed be Your name

Blessed be the name of the Lord

Blessed be Your glorious name

 

You give and take away

You give and take away

My heart will choose to say

Lord, blessed be Your name

 

You give and take away

You give and take away

My heart will choose to say

Lord, blessed be Your name

 

Blessed be the name of the Lord

Blessed be Your name

Blessed be the name of the Lord

Blessed be Your glorious name, oh

 

Blessed be the name of the Lord

Blessed be Your name

Blessed be the name of the Lord

Blessed be Your glorious name

 

Hillsong – Hosanna 

I see the king of glory

Coming on the clouds with fire

The whole earth shakes

The whole earth shakes

 

I see his love and mercy

Washing over all our sin

The people sing

The people sing

 

Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest (2x)

 

I see a generation

Rising up to take their place

With selfless faith

With selfless faith

 

I see a near revival

Stirring as we pray and seek

We're on our knees

We're on our knees

 

Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest (2x)

 

Heal my heart and make it clean

Open up my eyes to the things unseen

Show me how to love like you have loved me

 

Break my heart for what breaks yours

Everything I am for Your kingdom's cause

As I walk from earth into eternity

 

Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest (4x)

 

Hosanna in the highest

 

Opwekking 702 - Er is kracht voor wie hopen op de Heer 

Er is kracht voor wie hopen op

de Heer, wij hopen op de Heer,

ja wij hopen op de Heer.

Nieuwe kracht als wij hopen op

de Heer; wij hopen op de Heer.

ja, wij hopen op de Heer.

 

De God die troont voor eeuwig,

de hoop die onze redding is.

 

U bent de God die eeuwig leeft.

De God die eeuwig leeft.

U raakt niet moe of uitgeput, Heer. 

U bent de zwakke tot een schild. 

U sterkt en troost wie lijdt. 

U tilt ons op met arendsvleugels.

 

Collecte 

 

Opwekking 436 – Onze Vader 

Onze Vader in de Hemel

heilig is Uw naam

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen

Laat Uw wil worden gedaan

In de hemel, zo ook hier op aard’ 

 

Onze Vader in de Hemel

heilig is Uw Naam

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen

Laat Uw wil worden gedaan

In de hemel, zo ook hier op aard’ 

 

Refr: Want van U is het Koninkrijk, 

  de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

  Want van U is het Koninkrijk, 

  de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

 

Onze Vader in de hemel

geef ons daaglijks brood

En vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij dat doen

hen vergeven die ons iets schuldig zijn

 

(Refrein)

 

En leidt ons niet in verzoeking

maar verlos ons van het kwaad

 

(Refrein)

Amen, amen

 

Sela - Gebed om zegen 

 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

 

Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

 

Vader, maak ons tot een zegen;

hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,

om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

 

Dankwoord

 

Opwekking 764 – Zegekroon

U zult altijd voor ons strijden;

U hebt steeds Uw trouw getoond.

Deze waarheid is mijn blijdschap:

Heer, U draagt de zegekroon,

U, mijn Helper en Beschermer,

U, mijn Redder en mijn Vriend.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Waar Uw grootheid wordt bezongen,

wil ik knielen voor Uw troon.

Waar U bent, verstilt de onrust,

want U draagt de zegekroon.

Vul dit huis nu met Uw glorie,

vul ons hart met heilig vuur.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.

Halleluja! Prijs Hem, die de wereld verwon.

U zult altijd voor ons pleiten;

U zocht door tot U ons vond.

En geen macht kan U bestrijden,

want U draagt de zegekroon.

U bent Jezus, de Messias,

Die de wereld redding biedt.

Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.

Halleluja! Prijs Hem, die de wereld verwon.

 

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon! (4x)

Aan het kruis leek U verslagen,

maar U hebt de dood onttroond;

zelfs het graf kon U niet houden,

want U draagt de zegekroon.

U draagt de zegekroon, hallelujah…

 

Halleluja! Jezus overwon. Jezus overwon.

Halleluja! Prijs Hem, die de wereld verwon.

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken.

U draagt de zegekroon; U overwon, U overwon (6x)

 

Nieuwsbericht van Mark en Corine

Save the date 2 september - gemeentemiddag met als doel verbinding tussen generaties: Op zaterdag 2 september organiseert de jeugdraad van 16 uur-18.30 uur een gemeentemiddag waarbij het doel is ontmoeting en verbinding tussen diverse generaties.

Altijd al willen weten waarom tieners andere liederen leuker vinden dan ouderen? Of waarom volwassenen zo anders denken dan kinderen en tieners? Tijdens deze bijeenkomst gaat men met elkaar in gesprek op een creatieve manier, krijgen de kinderen een leuk programma en gaan we daarna met zijn allen eten. Iedereen is van harte welkom!

Lijkt het je leuk om een deel van deze middag te organiseren, laat het mij dan weten via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerktaxi - GEZOCHT: chauffeurs voor de kerktaxi. Afgelopen zondag werd een oproep gedaan naar nieuwe chauffeurs voor de kerktaxi. Eén nieuwe chauffeursechtpaar heeft zich al aangemeld. Hier zijn wij erg dankbaar voor. Alleen gaan we het hiermee niet redden. Wie voelt zich geroepen om eens in de 2 a 3 weken een oudere mee naar de zondagse dienst te brengen en weer terug?

U kunt zich aanmelden bij Renalda Dijkhuizen via de mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het is alweer even geleden dat er informatie is verstrekt over de collectebonnen. Sinds begin dit jaar is er een webshop gerealiseerd voor het online bestellen van collectebonnen.
Mocht u behoefte hebben aan nieuw velletje collectebonnen, dan kunt u ze in de webshop bestellen. U betaalt met iDEAL en kunt ter plekke kiezen om de collectebonnen op te laten sturen naar uw huisadres (tegen een kleine vergoeding) óf u kiest ervoor om ze zelf op te halen bij Astrid Wildeman op zondagochtend in de kerk.

De webshop is te benaderen via onze eigen website www.pelgrimvaderskerk.nl. Daarna klikt u op 'Loket' en daarna op 'Collectebonnen'. De rechtstreekse link is https://site.skgcollect.nl/194/ 

De rest wijst zich vanzelf. Mocht u verder vragen of suggesties hebben, dan kunt u mailen naar Astrid Wildeman, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Jan Pieter Vos, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">.

Niet alleen op zondag, maar ook op veel andere momenten komen mensen vanuit de Hervormde Gemeente Delfshaven bij elkaar. Met deze gemeentegids willen we je graag wegwijs maken binnen de gemeente. 

Download hier de gemeentegids 2016 - 2017 (pdf)

Op zaterdag 29 oktober was het dan eindelijk zo ver, het moment waar een groot aantal gemeenteleden al een jaar naar toe had gewerkt; de uitvoering van de 'Pelgrimvaders, de musical'. 

Zowel 's middags als 's avonds was de zaal volledig uitverkocht en was het publiek enorm enthousiast!

Hieronder een collage met diverse foto's, meer foto's zijn te vinden op de Facebookpagina.

Activiteiten

Geen agendapunten