Blij en dankbaar deelt de kerkenraad u mee dat ds. A. (Arjan) Markus uit Utrecht het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. De bevestiging en intrede van onze nieuwe gemeentepredikant zullen naar verwachting aan het einde van de zomer plaatsvinden.

Op vrijdag 26 april heeft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb 38 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Deze onderscheidingen zijn toegekend door Hare Majesteit Koningin Beatrix ter gelegenheid van Koninginnedag.

Onze oud-predikant ds. P.L. de Jong ontving ook een lintje, hij werd Ridder in Orde van Oranje-Nassau. Wij feliciteren hem van harte met deze onderscheiding!

De afgelopen maanden kwamen we als christenen en moslims vier keer samen om te praten over personen die zowel in de Koran als in de Bijbel voorkomen. Soms leidden de avonden tot vervreemding; soms tot herkenning. Vervreemding wanneer mannen je geen hand wilden schudden, vervreemding wanneer werd gezegd dat Jezus niet aan het kruis is gestorven en vervreemding bij het horen dat Jezus volgens de Koran als baby al sprak. Toch was de herkenning vaak groter dan de vervreemding. Moslims zien Allah als Schepper en Beschermer. Moslims dienen te streven naar vrede op aarde. Moslims kennen Adam, Noach, Hofni en Pineas, Jezus, Abraham, Maria. Moslims worstelen evengoed met zonde,  vergeving en de vertaling van hun geloof naar het dagelijks leven.  

Zondag is aan de gemeente meegedeeld dat de kerkenraad is overgegaan tot het uitbrengen van het beroep op dominee Markus te Utrecht. De beroepsbrief en bijbehorende stukken zijn maandag door een delegatie van de kerkenraad en de beroepingscommissie aan hem overhandigd.

Op zondagochtend 7 april jl. is aan de gemeente meegedeeld dat de kerkenraad het voornemen heeft een beroep uit te brengen op ds. A. Markus te Utrecht in de vacature voor gemeentepredikant, ontstaan door het emeritaat van ds. P.L. de Jong.

 

Ben je niet in de gelegenheid om de kerkdienst bij te wonen, of is voor jou de drempel te hoog om naar de kerk te komen?
Beluister dan de kerkdiensten van 10.00 uur of 17.00 uur op zondag in de Pelgrimvaderskerk live online

Hieronder vind je de liturgieën van aankomende dienst(en).

Activiteiten

Geen agendapunten