Oude of Pelgrimvaderskerk - Hervormde Gemeente Delfshaven

Blij en dankbaar deelt de kerkenraad u mee dat ds. A. (Arjan) Markus uit Utrecht het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. De bevestiging en intrede van onze nieuwe gemeentepredikant zullen naar verwachting aan het einde van de zomer plaatsvinden.

Dominee Markus (1971) is sinds 2004 als missionair predikant verbonden aan de Utrechtse Jaco-bikerk. Tijdens zijn opleiding deed hij in 1998 zijn vicariaat (kerkelijke stage) bij ds. P.L. de Jong in onze gemeente. Arjan Markus is getrouwd met Anke en zij hebben 4 kinderen: Maartje (14 jaar), Hilde (12 jaar), Mathijs (11 jaar) en Maria (8 jaar).

De afgelopen weken waren voor ds. Markus en zijn gezin spannende en intensieve weken. Zij hebben zich op zondag 14 april en in de daaropvolgende gesprekken warm welkom gevoeld in onze gemeente. Zij hebben zich een goed beeld kunnen vormen van onze gemeente en de uitdagingen die er liggen. 

De beslissing om naar Rotterdam te komen hebben zij van harte genomen. Tegelijk beseffen ze dat het een afscheid is van de Jacobi gemeente waar zij in totaal 18 jaar lid van zijn geweest. Wij denken dan ook aan onze broeders en zusters in Utrecht die hen zeker zullen gaan missen.

Ook voor de kinderen van Arjan en Anke zal een verhuizing naar de pastorie aan de Mathenesserlaan een grote verandering zijn. Voor ons als gemeente een mooie uitdaging om de familie Markus niet alleen wegwijs te maken in de stad Rotterdam maar hun vooral een goede plaats te bieden in onze gemeente.

De kerkenraad beveelt u dominee Markus en zijn gezin, de gemeente van de Jacobikerk en onze gemeente van harte aan in uw gebeden.

Activiteiten

do 15 feb - 20:00 uur - Pelgrim Podium
ma 12 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 19 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 26 mrt - 18:00 uur - Alphacursus