Oude of Pelgrimvaderskerk - Hervormde Gemeente Delfshaven

Op zondagochtend 7 april jl. is aan de gemeente meegedeeld dat de kerkenraad het voornemen heeft een beroep uit te brengen op ds. A. Markus te Utrecht in de vacature voor gemeentepredikant, ontstaan door het emeritaat van ds. P.L. de Jong.

Over dominee Markus

Ds. Markus (1971) start in Utrecht in 1990 met de studie theologie. In 1998 doet hij zijn leervicariaat bij ds. P.L. de Jong in Rotterdam-Delfshaven. In 1999, als de studie en de kerkelijke opleiding zijn afgerond en colloquium is gedaan, gaat hij aan de Universiteit Utrecht werken bij de vakgroep godsdienstwijsbegeerte van de theologische faculteit. Daar is hij in 2004 gepromoveerd.In mei 2004 is hij in de Utrechtse Jacobikerk bevestigd als predikant voor missionaire werkzaamheden (in dienst bij de IZB). Daar is hij nu 9 jaar als predikant werkzaam.Arjan Markus en zijn vrouw Anke hebben 4 kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar.

Besluit, proces en beslissing

De kerkenraad heeft zijn besluit unaniem genomen in een extra kerkenraadsvergadering van woensdag 3 april jl. op voordracht van de beroepingscommissie van onze gemeente.

De gevolgde verkiezingsprocedure is conform de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de plaatselijke regeling van onze gemeente uitgevoerd.

Eventuele bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedurekunnen worden ingebracht door de belijdende leden van de gemeente en dienen deze uiterlijk 5 dagen na deze bekendmaking, dus uiterlijk 12 april a.s., schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad te worden ingediend.

Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingebrachte bezwaren zijn ongegrond bevonden, wordt op zaterdag 13 april door de kerkenraad het beroep op ds. Markus uitgebracht.

Kennismaking

Om als gemeente en als predikant met zijn gezin nader kennis te kunnen maken met elkaar, zijn de  volgende afspraken gemaakt:

Wederzijdse kennismaking in de eredienst op zondagmorgen 14 april a.s. In deze dienst  zal ds. Markus voorgaan als gastpredikant. Ook zijn gezin zal dan in de dienst zijn.

Kennismaking met een afvaardiging van de kerkenraad en de gemeente op dinsdag 23 april. Dan zullen vertegenwoordigers van commissies en de kerkelijk werkers van de gemeente worden uitgenodigd  voor een nadere kennismaking met ds. en mevrouw Markus. Betrokken personen krijgen hiervoor separaat een uitnodiging. 

 

Daarnaast wordt op woensdag 24 april van 20.00 tot 20.45 uur een gemeentebreed gebedsmoment georganiseerd om onze gemeente en het uitgebrachte beroep op ds. Markus in gebed bij God te brengen.

De kerkenraad is dankbaar voor dit belangrijke moment in het beroepingswerk en de wijze waarop zij dit met u als gemeente mocht bereiken.De kerkenraad beveelt u ds. Markus en zijn gezin van harte aan in uw voorbede. 

Voor vragen, nadere toelichting en reactie kunt u terecht bij de voorzitter van de kerkenraad of van de beroepingscommissie.

 

Kerkenraad: Edward de Lange, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06-53390247

Beroepingscommissie: Gerben van Dijk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-28345238

Activiteiten

do 15 feb - 20:00 uur - Pelgrim Podium
ma 12 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 19 mrt - 18:00 uur - Alphacursus
ma 26 mrt - 18:00 uur - Alphacursus