De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Hervormde Gemeente Delfshaven. De kerkenraad bestaat uit de predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen.

Ouderlingen dragen de pastorale verantwoordelijkheid voor de mensen in en rond de wijk, die al dan niet actief meeleven met de gemeente. 

De ouderling-kerkrentmeesters behartigen de materiële belangen van de gemeente. 

De diakenen richten zich op de dienst aan mensen in nood, dichtbij en ver weg.

Kaarsjesavond

Klik op de afbeelding voor meer informatie:

kaarsjesavond