De Hervormde Gemeente Delfshaven is volledig afhankelijk van giften. Wilt u ons werk in Rotterdam steunen, dan kunt u uw gift overmaken op één van onderstaande rekeningnummers.

Algemene giften: IBAN: NL02 FVLB 0699 6419 69 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Delfshaven
ANBI-gegevens Hervormde Gemeente Delfshaven

Diaconale giftenIBAN: NL52 INGB 0000 0405 03 t.n.v. Diaconie der Herv Gem Delfshaven
ANBI-gegevens Diaconie Hervormde Gemeente Delfshaven

Aanschaf collectebonnenHier bestellen!


Hartelijk dank!

Adres

Pelgrimvaderskerk
Aelbrechtskolk 20
3024 RE Rotterdam

Postadres
Hervormde Gemeente Delfshaven
p/a Aelbrechtskolk 33B
3025 HB Rotterdam

Giften