Dopen

Na zijn opstanding gaf Jezus zijn discipelen de opdracht om alle volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Volwassenen die christen wilden worden werden daarom ondergedompeld. Later werden de kinderen van gelovigen besprenkeld met water. Dit symboliseert de liefde van God die voor deze kinderen geldt. Het 'wassen met water' symboliseert het afwassen van zonden en het tevoorschijn komen van een ander, nieuw mens.

In de gemeente Delfshaven worden zowel kinderen als volwassenen gedoopt door besprenkeling met water. Gedoopte kinderen kunnen op volwassen leeftijd hun doop bewust bevestigen door in de gemeente belijdenis te doen van hun geloof.

Belijdenis

Op de zondag voor Pasen staat de morgendienst in het teken van het belijden van het geloof. Een aantal gemeenteleden belijdt dan voor de gemeente, familie en vrienden dat zij Jezus willen volgen. Wanneer zij nog niet eerder gedoopt zijn, gebeurt dat ook tijdens deze dienst. Van tevoren volgen deze gemeenteleden de belijdeniscursus.

Avondmaal

Op de laatste avond van Jezus als vrij man hield hij een maaltijd met zijn volgelingen. Tijdens het uitdelen van brood en wijn vroeg hij hun regelmatig samen zo’n maaltijd te gebruiken. Wereldwijd vieren gelovigen nog steeds dit avondmaal. Iedereen die belijdt dat Jezus’ dood en opstanding ook zijn of haar bevrijding van zonde en dood betekent, is welkom bij deze maaltijd.

In Gemeente Delfshaven wordt 5 keer per jaar een avondmaalsdienst gehouden. Eén ervan vindt plaats op Goede Vrijdag. In onze gemeente hechten we aan de regel van de kerk dat deelne­mers aan het Avond­maal bewust belijde­nis van hun geloof hebben afgelegd. Dit kan zowel in de Pelgrimvaderskerk als een andere kerk gebeurd zijn.